KostTilskuddet Spirulina - en bedre antioxidant end hvidløg

Spirulina KostTilskud

Spirulina er en cyanobakterie, der generelt beskrives som en blågrøn-alge fra familien Oscillatoraceae. Den vokser i stærkt alkaliske vande i tropiske og subtropiske områder, og inddeles yderligere i arterne : Spirulina platensis, Spirulina fusiformis og Spirulina maxima.

Der er bevis for, at maya- og aztec-civilisationerne i vid udstrækning har indtaget tørrede Spirulina-kager i før-kolumbiansk tid, og i århundreder har samfund i Centralafrika høstet Spirulina fra vandet i Tchad-søen til brug som mad. (Kilde).

Spirulina indeholder flere essentielle næringsstoffer end næsten enhver anden fødevare.

Kommercielt dyrkes spirulina i åbne damme eller bioreaktorer i Asien, Europa, Nordamerika og Latinamerikanske lande. I 2008 var produktionen af Spirulina på 3.000 – 4.000 ton årligt på global plan.  Spirulina anvendes på flere måder :

 • som gødning
 • som kosttilskud
 • som fodertilskud til fjerkræ og husdyr
 • som farvestof inden for fødevarer

Spirulina har stærke antioxidante, immunmodulerende og anti-inflammatoriske egenskaber.

Spirulina aktiverer antioxidante enzymer i cellerne, modvirker lipidperoxidation (oxidativ nedbrydning af lipider) og DNA-skade, opfanger frie radikaler og øger aktiviteten af superoxiddismutase (et enzym der starter omdannelsen af superoxidradikaler, til enten almindeligt molekylært oxygen eller hydrogenperoxid) og katalase (et enzym der starter omdannelsen af hydrogenperoxid til vand og ilt).

Derudover regulerer Spirulina effektivt ERK1/2, JNK, p38 og IκB signalveje i kroppen. (Kilde).

Undersøgelser har indikeret, at blå-grønne alger har antivirale, antitumor, antioxidante, anti-inflammatoriske, antiallergiske, antidiabetiske, antifedme, anticarcinogen, antigenotoksisk, hepato-beskyttende, immunmodulerende, hypolipidemisk, hypoglykæmisk, antiparasitisk og antibakterielle egenskaber samt lipidsænkende virkninger. (Kilde).

Spirulina har bedre antioxidante egenskaber end hvidløg.

Man mener, at karoten, tocopherol, phenolforbindelser og C-phycocyanin i spirulina, spiller en antioxidant rolle – enten alene eller sammen med synergivirkninger. (Kilde).

C-Phycocyanin er en super effektiv vandopløselig antioxidant, der er i stand til at modvirke hydroxyl-, alkoxy- og peroxyl- frie radikaler – de er involverede i nedbrydninger af lipider (en af bestanddelene af celler – lige som proteiner og mineraler) og celledød. En femte del (20%) af tørvægten af spirulina er C-Phycocyanin – der har 16-20 gange bedre antioxidante egenskaber end trolox (en kommerciel form for vitamin E) og ascorbinsyre. (Kilde 1, kilde 2, kilde 3, kilde 4, kilde 5)

Spirulina har også indvirkning på metabolisme, afgiftning og antioxidante enzymer – øger aktiviteten af centrale antioxidante enzymer, såsom (kilde 1, kilde 2) :

 • Superoxide dismutase (SOD)
 • Catalase (CAT)
 • Glutathione reductase (GR)
 • Glutathione peroxidase (GPx)
 • Glutathione s-transferase (GST)

En undersøgelser med raske ældre koreanere, der dagligt indtog 8 gram spirulina over 16 uger, viste, at supplering med spirulina som kosttilskud, var i stand til at forbedre kroppens antioxidante evner. Undersøgelsen viste et fald i lipidperoxidations-niveauet, mens niveauerne af antioxidant-enzymer, såsom SOD og GPx, blev forhøjet i plasma. (Kilde).

Spirulina er fyldt med vitaminer, proteiner og mineraler.

Algen indeholder de fleste af vitamingrupperne : A, B, C, E og K, og otte forskellige mineraler : calcium, jern, magnesium, mangan, fosfor, kalium, natrium og zink.

Spirulina afgifter kroppen.

En gennemgang af adskillige populære medicinske databaser foretaget i 2016 viste, at spirulina effektivt kan indtages for at modvirke de giftige virkning fra følgende stoffer (kilde) :

 • arsenik | indtag af 250 mg spirulina og 2 mg zink, 2 gange dagligt, fjernede 47 % af arsenikken målt i deltagernes hår (kilde).
 • cadmium
 • carbon tetrachloride
 • deltamethrin
 • fluorid
 • hexachlorocyclohexan
 • jern
 • bly
 • lindane | bruges både som et landbrugsinsekticid og som en farmaceutisk behandling af lus og fnat
 • kviksølv | indtag af 800 mg / kg krops vægt, har ved mus vist sig at modvirke de skadelige effekter fra kviksølv (kilde 1, kilde 2)

Spirulina kan modvirke for højt blodtryk

En undersøgelse med overvægtige har vist, at et indtag af 2 gram spirulina dagligt over tre måneder, reducerede deltagernes blodtryk. (Kilde).

Dagligt indtag via KostTilskud

Dagligt indtag af spirulina via KostTilskud

Da spirulina er en alge, er det ikke muligt at indtage for meget af den.

En undersøgelse der bekræfter, at det er sikkert at indtage større mængder spirulina dagligt : det er sikkert at indtage 10-19 gram hver dag over en periode på flere måneder. (Kilde).

Vær opmærksom på, at mange spirulina produkter desværre er stærkt forurenede. Et forurenet produkt virker langt fra lige så godt, som et rent produkt gør.

Spirulina er normalt hjælpsomt med at afgifte kroppen for bly. Men hvis selve produktet er forurenet med bly, er det langt fra sikkert, at den afgiftende egenskab har nogen virkning i kroppen.

Undersøg derfor med omhu producenten, hvor du køber produktet fra.

Køb af KostTilskud

Køb af KostTilskud

 

Se den samlede liste over de anbefalede KostTilskud – eller vælg nogle af anbefalede produkter nedenfor :

Køb produkterne gennem Amazon.co.uk

[amazon link – pulverform]

[amazon link – pilleform]