Kroppen og selen (selenium)

NEDERST PÅ 6. : Kilde

 

Selen er et essentielt sporstof, der kemisk set er i familie med svovl. Det vil sige, at selen kan erstatte svovls placering i mange proteinstoffer. Selen iltes dog meget lettere end svovl gør.

Det forekommer naturligt i forskellige letopløselige salte, som eksempelvis Natrium-selenit og -selenat svarende til -sulfit og -sulfater for de tilsvarende svovlforbindelsers vedkommende.

Mennesker optager selenit og selenat gennem tyndtarmen, hvorfra det indgår i en række forskellige proteiner, hvor mange lagres i organerne. Skjoldbruskkirtlens væv har den største koncentration af selen af alle organerne.

Selen findes i alt væv i kroppen. Dets primære funktioner er som hjælpestof (co-faktor), når kroppen har brug for effekterne af antioxidanter. (Kilde).

Kroppen indeholder 10 – 15 mg selen. (Kilde).

De selenholdige stofskiftesystemer kaldes samlet peroxidaser og glutathion peroxidaser (GSH-Px).

GSH-Px findes i cellesaften, i cellernes mitochondrier, i cellemembranerne (hvor de kaldes lipid-peroxidase). GSH-Px findes i forskellige typer i forskellige organer og i blodet. Dets opgave er at ødelægge det farlige brintoverilte, der dannes ud fra frie radikaler og som giver forharsket fedt (ROOH).

Forskning har vist, at selen-tilskud øgede antioxidanten Glutathione peroxidase 1’s (GPx-1) aktivitet i endotelcellerne (laget af celler der dækker blodkarrenes inderside). (Kilde).

 

Selen forekommer imidlertid også i et af de enzymer, der omdanner sukkerstoffet ribose (som forekommer i RNA) til deoxyribose (som forekommer i DNA). Dette enzymsystem benævnes thioredoxinreductase.

 

En undersøgelse foretaget med patienter udsat for stråling viste, at selen tilskud forbedrede patienternes generelle tilstand. Det forbedrede livskvaliteten og forhindrede eller reducerede bivirkningerne ved strålebehandling. Uden dog at reducerede effektiviteten af strålebehandling eller forårsagede nogen toksicitet. Deltagerne fik hver dag 200 – 500 μg selen som tilskud. (Kilde).

Dog skriver Netdoktor.dk :

Selenforgiftning ses normalt kun ved indtagelse af doser svarende til 250 mikrogram fra kosttilskud, og kan ved daglige høje doser i løbet af nogle uger give en række alvorlige symptomer som træthed, hvidløgsånde, rødme og irritation af huden, neglefortykkelse, føleforstyrrelser i arme og ben, håraffald og smerter ved hjertet. I alvorligere tilfælde kan det udvikle sig til lammelser.

 

 

Selen virker også til at være vigtig for hjernen. Forskning viser i hver fald, at patienter med Alzheimers har lave koncentrationer af selen i blodet. (Kilde 1, kilde 2).

Dette beviser i sig selv ikke noget. Men en anden mindre undersøgelse har vist, at indtagelse af én Brazil nød om dagen, kunne forbedre de verbale og andre mentale egenskaber, for personer med mild kognitiv svækkelse. (Kilde).

 

 

Mængden af selenit og selenat forbindelser kan varierer meget – de er vandopløselige og udvaskes derfor nemt med regnet. Så planter der vokser i områder, der ikke indeholder selenholdige mineraler, bliver derfor selenfattige – menneskene der spiser selenfattigt mad, får selv selenmangel.

 

Selenindtag modvirker kviksølvs forgiftning

Selen indgår i omkring 25 forskellige selenoproteiner med et utal af biologiske funktioner. Selenoproteinet selenid har en særlig evne til at binde kviksølv ved at danne kviksølvselenid, som ophæver kviksølvets skadelige virkning. Og det er jo godt. Men på den anden side kan selen ikke længere indgå i de andre selenoproteiner, når det først er bundet til kvik-sølv i kviksølvselenid. Med andre ord øger kviksølv behovet for selen, så selen både kan uskadeliggøre det farlige tung-metal, og der samtidig er nok selen til overs til de mange livsvigtige funktioner i kroppen. (Kilde).

Dagligt indtag via kosten

Dagligt indtag af selen via kosten

Dissee oplysninger er kun vejledende. Det præcise indhold af vitaminer og mineraler i de forskellige fødevarer, afhænger primært af, hvilke forhold fødevaren har haft under væksten. Hvis den ikke har haft adgang til alle de mineraler, som eksempelvis planten har brug for, vil mineralindholdet i slut-produktet naturligvis også afvige fra de normalt oplyste værdier.

Nedenstående fra kilde :

  • Kød og indmad (Opdrættede dyr får selen gennem foderet) – ca. 10 mikrogram pr. 100 gram.
  • Fisk (Selen omsættes naturligt i havmiljøet) – ca. 20-30 mikrogram pr. 100 gram.
  • Æg (Høns får selen-tilskud) – ca. 25 mikrogram pr. 100 gram.
  • Paranødder ca. 103 mikrogram pr. 100 gram.Koncentrationen af selen i fisk og æg er større end i kød og indmad. Men ranglisten tager også hensyn til, hvor store mængder vi spiser af de enkelte fødevarer. Derfor topper kød og indmad listen.

    Grønsager er helt uden for kategori. Der er så lidt selen i den danske jord, at indholdet i grønsager er ubetydeligt.

 

Dagligt indtag via KostTilskud

Dagligt indtag af selen via KostTilskud

Lige som mineralerne zink, kobber, mangan og jern, er selen betragtet som et tungmetal – så for stor indtagelse kan fører til forgiftning.

Netdoktor.dk angiver den anbefalede daglige dosis til 60 mikrogram (milliontedele gram) for mænd og 50 mikrogram for kvinder. Gravide og ammende anbefales et indtag på 60 mikrogram per dag.

Forgiftning angives til 250 μg indtaget via KostTilskud over nogle uger. (Kilde).

WebMD.com – der er drevet af seks læger, og skriver på deres hjemmeside, at de samarbejder med 100 andre internationalt, for at sikre, at indholder på deres hjemmeside er korrekt – skriver, “den sikre øvre grænse for indtagelse af selen er 400 mikrogram om dagen hos voksne. Alt derover betragtes som en overdosis.” (Kilde).

Sund-forskning.dk skriver i en artikel fra februar 2017 : “De officielle daglige anbefalinger for selenindtag er i Danmark sat op til 55 mikrogram. Men der er mange forskere, som anbefaler et dagligt indtag på 100-200 mikrogram.

 

Køb af KostTilskud

Køb af KostTilskud

 

Se den samlede liste over de anbefalede KostTilskud – eller vælg nogle af anbefalede produkter nedenfor :

Køb produkterne gennem Amazon.co.uk

[amazon link – pulverform]

[amazon link – pilleform]