Hvordan virker et antioxidant ?

Hvad er de frie radikaler ?

De frie radikaler – også kaldt oxidanter – opstår naturligt i kroppen. Når vi for eksempel trækker vejret og kroppen omsætter ilten, dannes der hele tiden frie iltradikaler.

De kan stamme fra føden vi indtager, stress, rygning, alkohol, fysisk træning, inflammation, narkotika eller udsættelse for sollys og luftforurening. De dannes altså konstant og hele tiden.

En fri radikal er betegnelsen på et atom, der mangler én elektron i den yderste skal. Atomet er derfor på jagt efter et andet atom, som det enten kan dele én elektron med, eller som den kan stjæle elektronen fra. Stjæles elektronen, bliver offer-atomet til en fri radikal – offer-atomet mangler nu den elektron, som den oprindelige fri radikal stjal.

De frie radikaler angriber og nedbryder alt i kroppen, både cellemembran, cellens overflade og cellemolekyler, inden i selve cellen, så den begynder at oxidere. Selve cellens fleksibilitet og kommunikation med de omkringliggende celler nedsættes, cellen svækkes, skades og i værste fald sker der en celleforandring og cellen ødelægges.

Hvad er en antioxidant og en fri radikal?

Hvordan virker et antioxidant ?

Man kan kalde et antioxidant for en elektron-doner.

Er der et antioxidant i nærheden af en fri radikal, så vil den frie radikal altid stjæle elektronen fra antioxidanten.

Antioxidanter modvirker den skadelige virkning, som de frie radikaler har på kroppen.

Kosten er den vigtigste kilde til antioxidanter. Derfor er det vigtigt at spise en frisk, farverig og varieret kost med masser af grøntsager – for at få så mange forskellige antioxidanter som muligt.

Undgå så vidt muligt altid forarbejdet og konserveret mad.

Hvor mange antioxidanter må man indtage ?

Hvor mange antioxidanter må og skal man indtage?

Indtag så mange naturlige antioxidanter via føden som muligt – indtages de via en sund kost, kan kroppen ikke få for mange antioxidanter.

Forskning har dog vist, at hvis kroppen er syg, kan et for stort indtag af kemisk fremstillede antioxidanter i pilleform, faktisk hæmme kroppen helingsevne. Indtagelse af naturlige produkter er altid bedre, end indtagelse af kemisk fremstillede produkter.

Kroppen kan ikke få for mange naturligt fremkomne antioxidanter – såfremt disse indtages gennem en sund kost.

ORAC værdi over top 100 fødevare - de fleste antioxidanter

Er ORAC-værdier brugbare ?

For nogle år siden, blev der talt meget om fødevares ORAC-værdi – ORAC står for “Oxygen Radical Absorbance Capacity”), og var ment som et udtryk for, hvor godt en fødevare bekæmper frie radikaler.

Værdierne fastsættes ud fra en laboratorietest, der forsøger at fastslå den “totale antioxidant kapacitet” (TAC) af en fødevare. Prøven udføres ved at placere en fødevare i et reagensglas, sammen med visse molekyler, der genererer fri radikal aktivitet, og visse andre molekyler, der er sårbare over for oxidation. Efter et stykke tid måler man hvor godt prøven beskyttede de sårbare molekyler mod oxidation af de frie radikaler. Jo mindre fri radikalskade der er, jo højere er fødevarens antioxidante kapacitet : ORAC-værdi. (Kilde).

Det smarte ved denne test er, at den måler en fødevares antioxidante aktivitet, i stedet for niveauerne af specifikke næringsstoffer som vitamin C eller E. Der findes tusinder af unikke antioxidant forbindelser i planter, hvoraf mange af dem endnu ikke er opdagede. Der er ingen måde, vi kan måle dem alle individuelt på. Denne test ville også fange eventuelle synergier mellem de forskellige antioxidanter og næringsstoffer i fødevaren.

Når flere fødevarer optræder med ret høje ORAC-værdier, er det fordi ORAC-værdien udregnes i forhold til indtag af 100 gram af fødevaren. Omregnes værdien i forhold til det aktuelle indtag af eksempelvis et krydderi, er ORAC-værdien langt mindre.

Det er dog et spørgsmål, om ORAC-værdierne har nogen relevans for vores sundhed.

For det første udføres testen i et reagensglas. Man ved ikke, hvordan – eller endda om – fødevarerne interagerer med de frie radikaler i kroppen, når de er blevet indtaget. Fødevarer som chokolade og olivenolie er for eksempel propfulde af antioxidanter kaldet polyfenoler. Tester man dem i et reagensglas, bekæmper de frie radikaler med stor effektivitet. Overraskende har de dog ikke meget direkte antioxidant aktivitet i kroppen.

Spis sundt, organisk og varieret – så klare kroppen resten.

Vitaminerne A, C og E er antioxidanter. Reglen om ikke at indtage for mange kemisk fremstillede antioxidanter, gælder også ved vitaminpiller. Gå derfor ikke amok, men brug anvisningerne givet på denne side, om brug af vitaminer.